Over kijken naar beelden

De beeldtaal is een oeroude taal die er waarschijnlijk al was voor het gesproken woord. In Spaanse en Franse grotten is beeldtaal gevonden van wel 30.000 jaar oud.

Het is ook een krachtige communicatieve taal. Wie kent niet de wereldbekende logo’s van de Verenigde Naties, Greenpeace, de Olympische Spelen, of de zeggingskracht van het Vrijheidsbeeld en de mysterieuze blik van de Mona Lisa. Maar ook de beelden van archetypes zoals de kluizenaar, de moeder en de held vinden we in allerlei gedaantes terug.

Beelden hebben de mogelijkheid om betekenis in zich te dragen, een gevoelsboodschap over te brengen en ons te raken. Bij schilderkunst, theater, beeldhouwwerk en film is dit goed te ervaren. Ze dragen de kracht in zich om je aan het denken te zetten, te ontroeren ofte verwonderen, terwijl ze nooit helemaal verklaarbaar zijn. Omdat een beeld veelal open en abstract is, biedt het ruimte om het toe te eigenen en te verbinden met je eigenheid. Het gaat voorbij je rationele denken. Ze komen op een andere manier bij je binnen, via de weg van het hart, de associatie, en de buik, het gevoel. Hierdoor kunnen beelden diep doorwerken en belangrijke energieën en krachten in je wekken, ook al ben je je daar niet van bewust.

De Italiaanse psychotherapeut Paolo Ferrucci zegt het als volgt: ‘Innerlijke beelden kunnen een diepgaande transformerende werking op onze psyché hebben: ze verbinden ons met gebieden van ons wezen die voor ons analyserende denken volslagen onbereikbaar zijn. Zo oefenen ze ons om te begrijpen door te zien in plaats van door te denken.’

In ons dagelijks leven zijn we zo gewend om de rationele taal voorop te zetten, dat we ons bij keuzemomenten zelden laten leiden door de beeldtaal. Bij het nemen van een belangrijke beslissing is de neiging groot om eindeloze rijtjes te maken met voor- en nadelen,

Hoe kun je meer contact krijgen met die beelden? Het begint ermee dat je je ervoor openstelt en het waardeert als een belangrijke leidende bron in je leven. Dat je je aandacht verschuift van je denken naar het ervaren; dat je de stroom aan gedachtes laat voor wat ze zijn en ruimte maakt in je geest en je lichaam, zodat het onverwachtse kan oprijzen uit de diepere lagen van je innerlijk.

Een geleide visualisatie kan je helpen om vanuit rust en ontspanning beelden op te laten komen. Een kaarten set met symbolische afbeeldingen als de Tarot, spreekt ook je innerlijke beelden aan. De creatieve expressie van de verschillende kunsten zijn tevens uitstekende manieren om beelden van je ziel te activeren. En niet te vergeten: onze dromen. In de nacht, tijdens de slaap van het bewuste ik, ontstaat er alle ruimte voor het onbewuste innerlijk. Een krachtige droom geeft je zicht op delen van jezelf waar je denkend nooit zou komen. Ze kunnen een leidraad zijn voor je leven.

Het openstellen voor deze innerlijke beelden, maakt dat je je oefent in concentratie en fijngevoeligheid, omdat het een beroep doet op je intuïtie en innerlijke wijsheid. Hoe meer aandacht je hebt voor je innerlijke beelden, hoe meer toegang je krijgt tot je intuïtie, waardoor je de innerlijke beelden ook weer beter begrijpt. Dat geldt ook ten aanzien van je omgeving. Je gaat in je leven en op je werk het onderscheid herkennen tussen initiatieven die gedragen worden door een krachtig innerlijk beeld of een mentale constructie die al snel vervliegt. Je doorziet eerder, voorbij het uiterlijk gedrag, het innerlijk van een ander.

Zo helpen beelden van de ziel om tot meer begrip te komen en geven ze een avontuurlijke en intuïtieve impuls aan je leven.

Uit ITIP Magazine | Voorjaar 2017 Beelden van de ziel. Auteur mij onbekend.